Menu Close

Month: March 2018

Koniec wersji oficjalnej

Na naszych oczach gwałtownie narastają napięcia społeczne na świecie. Odzwierciedleniem tych rosnących napięć są nie tylko wybory parlamentarne w wielu krajach, ujawniające radykalizacje ludzkich postaw, ale również nowe rodzaje aktywności społeczeństw.  Czy zjawiska te doprowadzą do wielkich i krwawych konfliktów? Wspomniane trendy przypominają nieco nastroje…